Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-09-2020 gepubliceerd door Utrechtse Heuvelrug. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2020-235310".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Onderwijs en wetenschap | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Regeling Peutertoeslag Gemeente Utrechtse Heuvelrug 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Utrechtse Heuvelrug
Geo informatie (gemeente) Utrechtse Heuvelrug
Grondslag artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A23&g=2020-07-01
Jaargang 2020
Maker Utrechtse Heuvelrug
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/2.12/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-09-15
Regeling CVDR643872_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Startdatum 2020-09-16
Taal nl
Titel Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug houdende regels omtrent de toeslag die het college voor peuteropvang aan ouders kan verstrekken (Regeling Peutertoeslag gemeente Utrechtse Heuvelrug 2020)
Uitgever Utrechtse Heuvelrug
Verwijzing gmb-2020-235310
Volgnummer 235310