Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-09-2020 gepubliceerd door Appingedam. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2020-233051".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregels intrekken omgevingsvergunningen voor de activiteit 'het bouwen van een bouwwerk'
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Appingedam
Geo informatie (gemeente) Appingedam
Grondslag artikel 4:82 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A82&g=2020-07-01
Grondslag artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&g=2020-07-01
Grondslag artikel 4:83 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A83&g=2020-07-01
Grondslag artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A84&g=2020-07-01
Grondslag artikel 1.2 van de Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0027474&artikel=1.2&g=2015-07-01
Grondslag artikel 2.33, tweede lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0024779&artikel=2.33&lid=2&g=2018-07-28
Jaargang 2020
Maker Appingedam
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/2.11/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-09-11
Regeling CVDR643829_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2020-09-11
Taal nl
Titel Beleidsregels intrekken omgevingsvergunningen voor de activiteit 'het bouwen van een bouwwerk'- Gemeente Appingedam
Uitgever Appingedam
Verwijzing gmb-2020-233051
Volgnummer 233051