Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-09-2020 gepubliceerd door Baarn. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-232595".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Onderwijs en wetenschap | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Baarn
Geo informatie (gemeente) Baarn
Grondslag Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk]|[1.0:c:BWBR0039656&g=2018-02-28
Jaargang 2020
Maker Baarn
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.12/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-09-10
Regeling CVDR643821_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2021-01-01
Taal nl
Titel Subsidieregeling Gemeente Baarn Peuteropvang en Voorschoolse Educatie 2021
Uitgever Baarn
Verwijzing gmb-2020-232595
Volgnummer 232595