Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-09-2020 gepubliceerd door Gemert-Bakel. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-231351".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening doelgroepen sociale woningbouw gemeente Gemert-Bakel 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Gemert-Bakel
Geo informatie (gemeente) Gemert-Bakel
Grondslag artikel 147 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=147&g=2020-01-01
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2020-01-01
Jaargang 2020
Maker Gemert-Bakel
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.12/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-09-10
Referentienummer 40082-2020
Regeling CVDR643792_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-09-18
Taal nl
Titel Verordening doelgroepen sociale woningbouw gemeente Gemert-Bakel 2020
Uitgever Gemert-Bakel
Verwijzing gmb-2020-231351
Volgnummer 231351