Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-09-2020 gepubliceerd door Almelo. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2020-227916".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Bijlage informatie beleidsregels |exb-2020-47017
Citeertitel beleidsregels Kamerbewoning, inwoning, woningsplitsing, herbestemmen van niet voor bewoning bestemde gebouwen en verkleining oppervlaktemaat voor woningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Almelo
Geo informatie (gemeente) Almelo
Grondslag N.v.t.
Jaargang 2020
Maker Almelo
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/2.11/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-09-07
Regeling CVDR643737_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2020-09-08
Taal nl
Titel Beleidsregels Kamerbewoning, inwoning, woningsplitsing, herbestemmen van niet voor bewoning bestemde gebouwen en verkleining oppervlaktemaat voor woningen
Uitgever Almelo
Verwijzing gmb-2020-227916
Volgnummer 227916