Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-09-2020 gepubliceerd door Twenterand. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-224641".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Algemene subsidieverordening gemeente Twenterand 2017
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Twenterand
Geo informatie (gemeente) Twenterand
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2017-07-01
Jaargang 2020
Maker Twenterand
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.11/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-09-02
Regeling CVDR602577_2
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2018-08-21
Taal nl
Titel Algemene Subsidieverordening gemeente Twenterand 2017
Uitgever Twenterand
Verwijzing gmb-2020-224641
Volgnummer 224641