Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-09-2020 gepubliceerd door Lelystad. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-219353".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Citeertitel Nadere regels Afvalstoffenverordening 2020 van de gemeente Lelystad
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Lelystad
Geo informatie (gemeente) Lelystad
Grondslag https://www.overheid.nl/zoekresultaat/lokale_wet_en_regelgeving_uitgeb/1/10/lijst/organisaties3%5B0%5D%3DLelystad%26regelingGeldigOp%5B0%5D%3D25-08-2020%26sortBy%3Ddefault
Jaargang 2020
Maker Lelystad
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.11/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-09-09
Referentienummer 200001437
Regeling CVDR643562_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-09-10
Taal nl
Titel Besluit van het college van de gemeente Lelystad houdende de vaststelling van nadere regels inzake de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de bij dit besluit aan te wijzen inzameldienst en andere inzamelaars, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening 2020 van de gemeente Lelystad (Nadere regels Afvalstoffenverordening 2020 van de gemeente Lelystad)
Uitgever Lelystad
Verwijzing gmb-2020-219353
Volgnummer 219353