Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-08-2020 gepubliceerd door Vlissingen. De publicatie is van het type Beschikkingen | aanvraag en heeft als identifier "gmb-2020-211469".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Vlissingen
Geo informatie (coördinaten) 28913.204 386024.906
Jaargang 2020
Maker Vlissingen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-BeschikkingAanvraag-Web-ZM/2.9/xml/MC-DRP-BeschikkingAanvraag-Web-ZM.xml
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 4381WK 150
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-08-18
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beschikkingen | aanvraag
Straatnaam Paul Krugerstraat
Taal nl
Titel Bouwen van 3 buitenbergingen Paul Krugerstraat 150, 150A, 152
Uitgever Vlissingen
Verwijzing gmb-2020-211469
Volgnummer 211469
Woonplaats Vlissingen