Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-01-2020 gepubliceerd door Rijssen-Holten. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-21050".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Bijlage Was-wordt tabel|exb-2020-3744
Citeertitel Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Rijssen-Holten 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Rijssen-Holten
Geo informatie (gemeente) Rijssen-Holten
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2020-01-01
Jaargang 2020
Maker Rijssen-Holten
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.0/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-01-27
Referentienummer 2019-0141
Regeling CVDR409130_5
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-01-28
Taal nl
Titel Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Rijssen-Holten houdende regels omtrent de openbare orde en veiligheid (Algemene Plaatselijke Verordening Rijssen-Holten 2020)
Uitgever Rijssen-Holten
Verwijzing gmb-2020-21050
Volgnummer 21050