Terinzagelegging vaststelling wegenlegger gemeente Eersel

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Eersel maken bekend dat Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant op 1 juli 2020 de wegenlegger van de gemeente Eersel hebben vastgesteld.

 

Zie hiervoor de publicatie in het Provinciaal blad van Noord-Brabant.

 

Een wegenlegger is een document waarin vermeld staat wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van een openbare weg buiten de bebouwde kom maar binnen de gemeentegrens.

De wegenlegger geeft juridische duidelijkheid over de openbaarheid van de weg en de onderhoudsplichtige.

 

De wegenlegger is vanaf de dag na deze bekendmaking te raadplegen op www.eersel.nl en ligt vanaf die datum 6 weken tijdens de openingsuren ter inzage in het gemeentehuis van Eersel. U kunt de wegenlegger ook via deze pagina downloaden.

 

het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de heer ing. H.M.L. Offermans

de burgemeester, de heer drs. W.A.C.M. Wouters

Naar boven