Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-08-2020 gepubliceerd door Vlaardingen. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2020-197819".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregels Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 Maassluis, Vlaardingen en Schiedam 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Vlaardingen
Geo informatie (gemeente) Vlaardingen
Grondslag Participatiewet]|[1.0:c:BWBR0015703&g=2020-07-01
Grondslag Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers]|[1.0:c:BWBR0004044&g=2020-07-01
Grondslag Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen]|[1.0:c:BWBR0004163&g=2020-07-01
Grondslag artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&g=2020-07-01
Grondslag Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004]|[1.0:c:BWBR0015711&g=2020-01-01
Jaargang 2020
Maker Vlaardingen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/2.5/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-08-03
Regeling CVDR643114_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2020-09-01
Taal nl
Titel Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent de Participatiewet, wet Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers, wet Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen en Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Beleidsregels Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 Maassluis, Vlaardingen en Schiedam 2020)
Uitgever Vlaardingen
Verwijzing gmb-2020-197819
Volgnummer 197819