Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-07-2020 gepubliceerd door Beekdaelen. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-197295".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening Starterslening gemeente Beekdaelen 2020-2023
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Beekdaelen
Geo informatie (gemeente) Beekdaelen
Grondslag artikel 147 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=147&g=2020-01-01
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2020-01-01
Jaargang 2020
Maker Beekdaelen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.5/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-07-31
Regeling CVDR643097_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-08-01
Taal nl
Titel Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent starterslening (Verordening Starterslening gemeente Beekdaelen 2020-2023)
Uitgever Beekdaelen
Verwijzing gmb-2020-197295
Volgnummer 197295