Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-01-2020 gepubliceerd door Beekdaelen. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2020-19303".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Regeling briefadres gemeente Beekdaelen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Beekdaelen
Geo informatie (gemeente) Beekdaelen
Grondslag artikel 1.1 van de Wet basisregistratie personen]|[1.0:c:BWBR0033715&artikel=1.1&g=2019-02-03
Grondslag artikel 2.23 van de Wet basisregistratie personen]|[1.0:c:BWBR0033715&artikel=2.23&g=2019-02-03
Grondslag artikel 2.38 van de Wet basisregistratie personen]|[1.0:c:BWBR0033715&artikel=2.38&g=2019-02-03
Grondslag artikel 2.42 van de Wet basisregistratie personen]|[1.0:c:BWBR0033715&artikel=2.42&g=2019-02-03
Grondslag artikel 2.45 van de Wet basisregistratie personen]|[1.0:c:BWBR0033715&artikel=2.45&g=2019-02-03
Grondslag artikel 2.47 van de Wet basisregistratie personen]|[1.0:c:BWBR0033715&artikel=2.47&g=2019-02-03
Grondslag artikel 2.52 van de Wet basisregistratie personen]|[1.0:c:BWBR0033715&artikel=2.52&g=2019-02-03
Grondslag artikel 4.17 van de Wet basisregistratie personen]|[1.0:c:BWBR0033715&artikel=4.17&g=2019-02-03
Grondslag artikel 29 van het Besluit basisregistratie personen]|[1.0:c:BWBR0034306&artikel=29&g=2019-09-14
Grondslag artikel 17 van de Regeling basisregistratie personen]|[1.0:c:BWBR0034327&artikel=17&g=2020-01-01
Grondslag artikel 18 van de Regeling basisregistratie personen]|[1.0:c:BWBR0034327&artikel=18&g=2020-01-01
Grondslag artikel 19 van de Regeling basisregistratie personen]|[1.0:c:BWBR0034327&artikel=19&g=2020-01-01
Grondslag artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A84&g=2020-01-01
Jaargang 2020
Maker Beekdaelen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/2.0/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-01-24
Regeling CVDR636475_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Startdatum 2020-01-25
Taal nl
Titel Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent briefadres (Regeling briefadres gemeente Beekdaelen)
Uitgever Beekdaelen
Verwijzing gmb-2020-19303
Volgnummer 19303