Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-01-2020 gepubliceerd door Oudewater. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2020-19260".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregels Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019, gemeente Oudewater
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Oudewater
Geo informatie (gemeente) Oudewater
Grondslag Huisvestingswet 2014]|[1.0:c:BWBR0035303&g=2019-07-01
Jaargang 2020
Maker Oudewater
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/2.0/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-01-24
Regeling CVDR636472_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2020-01-25
Taal nl
Titel Besluit van burgemeester en wethouders van Oudewater houdende beleidsregels voor de huisvesting (Beleidsregels Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019, gemeente Oudewater)
Uitgever Oudewater
Verwijzing gmb-2020-19260
Volgnummer 19260