Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-07-2020 gepubliceerd door Hilversum. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-187068".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Bijlage Beleidsregels Bbz Gemeente Hilversum 2020|exb-2020-38942
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Hilversum
Geo informatie (gemeente) Hilversum
Grondslag N.v.t.
Jaargang 2020
Maker Hilversum
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.5/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-07-21
Regeling CVDR642759_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-07-21
Taal nl
Titel Beleidsregels Bbz Gemeente Hilversum 2020
Uitgever Hilversum
Verwijzing gmb-2020-187068
Volgnummer 187068