Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-07-2020 gepubliceerd door Zoetermeer. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2020-182674".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Regeling Straatnamencommissie gemeente Zoetermeer 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Zoetermeer
Geo informatie (gemeente) Zoetermeer
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zoetermeer/363241/CVDR363241_1.html
Jaargang 2020
Maker Zoetermeer
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/2.7/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-07-16
Regeling CVDR642557_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Startdatum 2020-07-17
Taal nl
Titel Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent de straatnamencommissie (Regeling Straatnamencommissie gemeente Zoetermeer 2020)
Uitgever Zoetermeer
Verwijzing gmb-2020-182674
Volgnummer 182674