Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-07-2020 gepubliceerd door Zundert. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-180678".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Economie | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening gemeentelijk Noodfonds COVID-19
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Einddatum 2020-12-31
Eindverantwoordelijke Zundert
Geo informatie (gemeente) Zundert
Grondslag artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=147&lid=1&g=2020-01-01
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2020-01-01
Jaargang 2020
Maker Zundert
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.5/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-07-15
Referentienummer ZD20023687
Regeling CVDR642456_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-07-16
Taal nl
Titel Verordening gemeentelijk Noodfonds COVID 19
Uitgever Zundert
Verwijzing gmb-2020-180678
Volgnummer 180678