Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-07-2020 gepubliceerd door Elburg. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2020-177203".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Bijlage Accommodatiebeleidsplan Vastgoed voor Elkaar|exb-2020-36799
Citeertitel Accommodatiebeleidsplan ‘Vastgoed voor elkaar’ gemeente Elburg
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Elburg
Geo informatie (gemeente) Elburg
Grondslag artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=1%3A3&lid=4&g=2020-07-01
Grondslag artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&lid=1&g=2020-07-01
Grondslag artikel 1, tweede lid, van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek]|[1.0:c:BWBR0005288&artikel=1&lid=2&g=2018-09-19
Jaargang 2020
Maker Elburg
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/2.5/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-07-31
Regeling CVDR642336_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2020-07-31
Taal nl
Titel Accommodatiebeleidsplan ‘Vastgoed voor elkaar’
Uitgever Elburg
Verwijzing gmb-2020-177203
Volgnummer 177203