Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-01-2020 gepubliceerd door Bunschoten. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2020-17396".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregel landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang Bunschoten
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Bunschoten
Geo informatie (gemeente) Bunschoten
Grondslag titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&titeldeel=4.3&g=2020-01-01
Grondslag Wet maatschappelijke ondersteuning 2015]|[1.0:c:BWBR0035362&g=2020-01-01
Jaargang 2020
Maker Bunschoten
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/2.0/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-01-22
Regeling CVDR636425_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2020-02-01
Taal nl
Titel Beleidsregel inzake de toepassing van de landelijke toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang Bunschoten 2020
Uitgever Bunschoten
Verwijzing gmb-2020-17396
Volgnummer 17396