Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-06-2020 gepubliceerd door Barneveld. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2020-157197".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Besluit van de raad van de gemeente Barneveld tot vaststelling van de Beleidskaders huisvesting arbeidsmigranten gemeente Barneveld
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Barneveld
Geo informatie (gemeente) Barneveld
Grondslag N.v.t.
Jaargang 2020
Maker Barneveld
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/2.5/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-06-22
Referentienummer 338
Regeling CVDR641631_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2020-06-23
Taal nl
Titel Besluit van de raad van de gemeente Barneveld tot vaststelling van de Beleidskaders huisvesting arbeidsmigranten gemeente Barneveld
Uitgever Barneveld
Verwijzing gmb-2020-157197
Volgnummer 157197