Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-06-2020 gepubliceerd door Leiderdorp. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-154473".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2019 gemeente Leiderdorp
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Leiderdorp
Geo informatie (gemeente) Leiderdorp
Grondslag artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen]|[1.0:c:BWBR0023466&artikel=6&g=2018-07-28
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2020-01-01
Jaargang 2020
Maker Leiderdorp
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.5/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-06-18
Referentienummer Z027C845A12
Regeling CVDR641511_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-06-18
Taal nl
Titel Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp houdende regels omtrent naamgeving en nummering betreffende adressen (Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2019 gemeente Leiderdorp)
Uitgever Leiderdorp
Verwijzing gmb-2020-154473
Volgnummer 154473