Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-05-2020 gepubliceerd door Ameland. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2020-136715".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregel tijdelijk gedogen afwijkend gebruik groepsaccommodaties
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Ameland
Geo informatie (gemeente) Ameland
Grondslag artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&g=2020-04-15
Jaargang 2020
Maker Ameland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/2.5/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-05-29
Referentienummer -
Regeling CVDR640807_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Samenvatting Tijdelijk gedogen afwijkend gebruik groepsaccommodaties
Startdatum 2020-05-27
Taal nl
Titel Beleidsregel tijdelijk gedogen afwijkend gebruik groepsaccommodaties
Uitgever Ameland
Verwijzing gmb-2020-136715
Volgnummer 136715