Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-05-2020 gepubliceerd door Deventer. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2020-129982".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregel aanpak woonoverlast gemeente Deventer
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Deventer
Geo informatie (gemeente) Deventer
Grondslag artikel 151d van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=151d&g=2020-01-01
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Deventer/606003/CVDR606003_2.html
Jaargang 2020
Maker Deventer
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/2.7/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-05-27
Referentienummer 2020-000645
Regeling CVDR640609_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Startdatum 2020-05-28
Taal nl
Titel Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer houdende regels omtrent aanpak woonoverlast gemeente Deventer
Uitgever Deventer
Verwijzing gmb-2020-129982
Volgnummer 129982