Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-05-2020 gepubliceerd door Hattem. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-117088".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Recht | Organisatie en beleid
Bijlage bijlage 1 regeling gegevensverstrekkingen BRP 2020|exb-2020-23840
Bijlage bijlage 2 behorend bij art.3 regeling BRP 2020|exb-2020-23841
Citeertitel Regeling gegevensverstrekking Basisregistratie personen 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Hattem
Geo informatie (gemeente) Hattem
Grondslag artikel 3.8 van de Wet basisregistratie personen]|[1.0:c:BWBR0033715&artikel=3.8&g=2019-02-03
Grondslag artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen]|[1.0:c:BWBR0033715&artikel=3.9&g=2019-02-03
Grondslag artikel 156 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=156&g=2020-01-01
Grondslag artikel 1 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming]|[1.0:c:BWBR0040940&artikel=1&g=2020-01-01
Jaargang 2020
Maker Hattem
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.5/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-05-08
Regeling CVDR640177_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-05-09
Taal nl
Titel Gemeente Hattem - Regeling gegevensverstrekking Basisregistratie Personen 2020
Uitgever Hattem
Verwijzing gmb-2020-117088
Volgnummer 117088