Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-05-2020 gepubliceerd door Aa en Hunze. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-113434".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel APV voor de gemeente Aa en Hunze 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Aa en Hunze
Geo informatie (gemeente) Aa en Hunze
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2020-01-01
Grondslag artikel 149a van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149a&g=2020-01-01
Grondslag artikel 151b van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=151b&g=2020-01-01
Grondslag artikel 151a van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=151a&g=2020-01-01
Grondslag artikel 151c van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=151c&g=2020-01-01
Grondslag artikel 151d van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=151d&g=2020-01-01
Grondslag artikel 154 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=154&g=2020-01-01
Grondslag artikel 154a van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=154a&g=2020-01-01
Grondslag artikel 3 van de Wet openbare manifestaties]|[1.0:c:BWBR0004318&artikel=3&g=2010-10-10
Grondslag artikel 4 van de Wet openbare manifestaties]|[1.0:c:BWBR0004318&artikel=4&g=2010-10-10
Grondslag artikel 4 van de Drank- en Horecawet]|[1.0:c:BWBR0002458&artikel=4&g=2017-12-31
Grondslag artikel 25a van de Drank- en Horecawet]|[1.0:c:BWBR0002458&artikel=25a&g=2017-12-31
Grondslag artikel 25b van de Drank- en Horecawet]|[1.0:c:BWBR0002458&artikel=25b&g=2017-12-31
Grondslag artikel 25c van de Drank- en Horecawet]|[1.0:c:BWBR0002458&artikel=25c&g=2017-12-31
Grondslag artikel 25d van de Drank- en Horecawet]|[1.0:c:BWBR0002458&artikel=25d&g=2017-12-31
Grondslag artikel 5.13 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0024779&artikel=5.13&g=2018-07-28
Grondslag artikel 2.18, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer]|[1.0:c:BWBR0022762&artikel=2.18&lid=1&g=2019-10-01
Grondslag artikel 2.21 van het Activiteitenbesluit milieubeheer]|[1.0:c:BWBR0022762&artikel=2.21&g=2019-10-01
Grondslag artikel 2.18, vijfde lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer]|[1.0:c:BWBR0022762&artikel=2.18&lid=5&g=2019-10-01
Grondslag artikel 3.148, tweede lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer]|[1.0:c:BWBR0022762&artikel=3.148&lid=2&g=2019-10-01
Grondslag artikel 30c van de Wet op de kansspelen]|[1.0:c:BWBR0002469&artikel=30c&g=2018-07-28
Grondslag artikel 3 van de Winkeltijdenwet]|[1.0:c:BWBR0007952&artikel=3&g=2013-07-01
Grondslag artikel 64, tweede lid, van de Wet veiligheidsregio’s]|[1.0:c:BWBR0027466&artikel=64&lid=2&g=2020-01-01
Grondslag artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994]|[1.0:c:BWBR0006622&artikel=2a&g=2020-01-01
Jaargang 2020
Maker Aa en Hunze
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.5/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-05-04
Regeling CVDR640013_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-05-05
Taal nl
Titel Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Aa en Hunze houdende regels omtrent de openbare orde (APV voor de gemeente Aa en Hunze 2020)
Uitgever Aa en Hunze
Verwijzing gmb-2020-113434
Volgnummer 113434