Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-05-2020 gepubliceerd door Kaag en Braassem. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-111236".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Economie | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Aanpassing Verordening starterslening 2017 artikel 2 lid b maximale koopprijs woning
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Kaag en Braassem
Geo informatie (gemeente) Kaag en Braassem
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Kaag%20en%20Braassem/604861/CVDR604861_1.html
Jaargang 2020
Maker Kaag en Braassem
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.5/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-05-01
Referentienummer 25987
Regeling CVDR639922_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-04-21
Taal nl
Titel Verordening Starterslening 2017; aanpassing bedrag maximale koopprijs woning
Uitgever Kaag en Braassem
Verwijzing gmb-2020-111236
Volgnummer 111236