Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-04-2020 gepubliceerd door Tilburg. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2020-104438".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregel Ruimtelijke structuur Spoorzone
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Tilburg
Geo informatie (gemeente) Tilburg
Grondslag artikel 139 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=139&g=2020-01-01
Jaargang 2020
Maker Tilburg
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/2.5/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-04-22
Referentienummer Raadsbesluit 2020_967
Regeling CVDR639668_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2020-04-23
Taal nl
Titel Beleidsregel Ruimtelijke structuur Spoorzone
Uitgever Tilburg
Verwijzing gmb-2020-104438
Volgnummer 104438