Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-04-2020 gepubliceerd door Lelystad. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-104278".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening Lelystad 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Lelystad
Geo informatie (gemeente) Lelystad
Grondslag artikel 149 Gemeentewet]|[1.0:v:BWBR0005416&artikel=149
Jaargang 2020
Maker Lelystad
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.5/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-04-29
Referentienummer 190009480
Regeling CVDR370405_7
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-04-30
Taal nl
Titel Algemene plaatselijke verordening 2015
Uitgever Lelystad
Verwijzing gmb-2020-104278
Volgnummer 104278