Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-04-2019 gepubliceerd door Sittard-Geleen. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2019-98056".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR623561_1
Citeertitel Beleidsregel Omzetten bedrijfswoning naar burgerwoning
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beleidsregels
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Sittard-Geleen
Geo informatie (gemeente) Sittard-Geleen
Grondslag Onbekend;
Identifier gmb-2019-98056
Jaargang 2019
Onderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2019-04-23
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 98056
Publicerende organisatie Sittard-Geleen
Startdatum 2019-04-24
Taal nl
Titel Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen houdende regels omtrent huisvesting Beleidsregel Omzetten bedrijfswoning naar burgerwoning
Uitgever Sittard-Geleen