Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-04-2019 gepubliceerd door Albrandswaard. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2019-83745".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR192041_2
Citeertitel 14e wijziging van de Bouwverordening Albrandswaard
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Albrandswaard
Geo informatie (gemeente) Albrandswaard
Grondslag Artikel 8 van de Woningwet;1.0:c:BWBR0005181&artikel=8&g=2012-07-03
Identifier gmb-2019-83745
Jaargang 2019
Onderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2019-04-08
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 83745
Publicerende organisatie Albrandswaard
Referentienummer 40536
Startdatum 2019-04-09
Taal nl
Titel 15e wijziging van de Bouwverordening gemeente Albrandswaard
Uitgever Albrandswaard