Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-01-2019 gepubliceerd door Altena. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2019-8313".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR620179_1
Citeertitel Erfgoedverordening Altena 2019
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Altena
Externe bijlage bijlage A Archeologische beleidskaart Altena 2019|exb-2019-1419
Externe bijlage bijlage B Nota archeologie Altena 2019|exb-2019-1420
Externe bijlage bijlage D verantwoording beleidskaart|exb-2019-1421
Geo informatie (gemeente) Altena
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2019-01-01
Grondslag artikel 3.16 van de Erfgoedwet;1.0:c:BWBR0037521&artikel=3.16&g=2017-09-01
Grondslag artikel 9.1 van de Erfgoedwet;1.0:c:BWBR0037521&artikel=9.1&g=2017-09-01
Grondslag artikel 12 van de Monumentenwet BES;1.0:c:BWBR0028429&artikel=12&g=2010-10-10
Grondslag artikel 15 van de Monumentenwet BES;1.0:c:BWBR0028429&artikel=15&g=2010-10-10
Grondslag artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;1.0:c:BWBR0024779&artikel=2.1&g=2018-07-28
Grondslag artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;1.0:c:BWBR0024779&artikel=2.2&g=2018-07-28
Identifier gmb-2019-8313
Jaargang 2019
Onderwerp Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2019-01-14
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 8313
Publicerende organisatie Altena
Startdatum 2019-01-15
Taal nl
Titel Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regels omtrent erfgoed Erfgoedverordening Altena 2019
Uitgever Altena