Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-04-2019 gepubliceerd door Het Hogeland. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2019-82825".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR623105_1
Citeertitel Beleidsregel digitaal indienen bezwaarschift gemeentelijke belastingen en WOZ
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beleidsregels
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Het Hogeland
Externe bijlage Toelichting Beleidsregel |exb-2019-17450
Geo informatie (gemeente) Het Hogeland
Grondslag artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=231&lid=2&g=2019-01-01
Identifier gmb-2019-82825
Jaargang 2019
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Recht | Organisatie en beleid
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2019-04-08
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 82825
Publicerende organisatie Het Hogeland
Startdatum 2019-04-09
Taal nl
Titel Beleidsregel digitaal indienen bezwaarschift gemeentelijke belastingen en WOZ
Uitgever Het Hogeland