Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-04-2019 gepubliceerd door Dordrecht. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2019-77368".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR337918_8
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening Dordrecht
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Dordrecht
Geo informatie (gemeente) Dordrecht
Grondslag Gemeentewet, artikel 149;1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2010-12-21
Grondslag artikel 151d van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=151d&g=2017-07-01
Identifier gmb-2019-77368
Jaargang 2019
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2019-04-02
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 77368
Publicerende organisatie Dordrecht
Referentienummer SBC / 1784797
Startdatum 2019-04-03
Taal nl
Titel Wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Dordrecht (APV), 11e wijziging
Uitgever Dordrecht