Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-04-2019 gepubliceerd door Veendam. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2019-77324".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR622949_1
Citeertitel Verordening kwaliteit vergunningverlening toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Veendam
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Veendam
Geo informatie (gemeente) Veendam
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2019-01-01
Identifier gmb-2019-77324
Jaargang 2019
Onderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2019-04-02
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 77324
Publicerende organisatie Veendam
Referentienummer 2019R0015
Startdatum 2019-04-03
Taal nl
Titel Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Veendam
Uitgever Veendam