Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-01-2019 gepubliceerd door Altena. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2019-7681".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR620124_1
Citeertitel Wegsleepverordening Altena 2019
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Altena
Geo informatie (gemeente) Altena
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2019-01-01
Grondslag artikel 173, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994;1.0:c:BWBR0006622&artikel=173&lid=2&g=2018-07-28
Grondslag Besluit wegslepen van voertuigen;1.0:c:BWBR0012649&g=2013-01-01
Identifier gmb-2019-7681
Jaargang 2019
Onderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2019-01-14
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 7681
Publicerende organisatie Altena
Startdatum 2019-01-15
Taal nl
Titel Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regels omtrent wegslepen Wegsleepverordening Altena 2019
Uitgever Altena