Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-04-2019 gepubliceerd door Zeist. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2019-75823".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR622867_1
Citeertitel Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Zeist
Geo informatie (gemeente) Zeist
Grondslag artikel 231 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=231&g=2019-01-01
Grondslag ;http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zeist/CVDR607375/CVDR607375_7.html
Identifier gmb-2019-75823
Jaargang 2019
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2019-04-01
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 75823
Publicerende organisatie Zeist
Startdatum 2019-04-02
Taal nl
Titel Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist houdende regels omtrent Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar
Uitgever Zeist