Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-04-2019 gepubliceerd door Lelystad. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2019-75323".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR370405_6
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening Lelystad 2015
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Lelystad
Geo informatie (gemeente) Lelystad
Grondslag artikel 149 Gemeentewet;1.0:v:BWBR0005416&artikel=149
Identifier gmb-2019-75323
Jaargang 2019
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2019-04-03
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 75323
Publicerende organisatie Lelystad
Referentienummer 190009480
Startdatum 2019-04-04
Taal nl
Titel Besluit van de raad van de gemeente Lelystad tot wijziging van de Algemene Plaatselijke verordening Lelystad 2015
Uitgever Lelystad