Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-01-2019 gepubliceerd door Kaag en Braassem. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2019-7494".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR76744_3
Citeertitel Aanwijzing gebieden waar een afmeerverbod voor pleziervaartuigen geldt, 1e wijziging
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Kaag en Braassem
Geo informatie (gemeente) Kaag en Braassem
Grondslag Schepenverordening Kaag en Braassem 2009, art. 15;http://www.kaagenbraassem.nl/bestuur-en-organisatie/verordeningen_42569/item/schepenverordening-kaag-en-braassem-2009_125.html
Identifier gmb-2019-7494
Jaargang 2019
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2019-01-11
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 7494
Publicerende organisatie Kaag en Braassem
Startdatum 2019-01-12
Taal nl
Titel Aanwijzingsbesluit als bedoeld in artikel 15 van de Schepenverordening Kaag en Braasssem 2009: aanwijzing gebieden waar een afmeerverbod voor pleziervaartuigen geldt, 3e wijziging
Uitgever Kaag en Braassem