Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-03-2019 gepubliceerd door Hattem. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2019-74042".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR622758_1
Citeertitel Beleidsnotitie verstrekking geldleningen sportverenigingen
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beleidsregels
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Hattem
Geo informatie (gemeente) Hattem
Grondslag Onbekend;
Identifier gmb-2019-74042
Jaargang 2019
Onderwerp Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2019-03-28
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 74042
Publicerende organisatie Hattem
Startdatum 2019-03-19
Taal nl
Titel Beleidsnotitie verstrekking geldleningen sportverenigingen
Uitgever Hattem