Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-03-2019 gepubliceerd door Nijmegen. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2019-73037".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen afgekort MARN
Betreft regeling CVDR622734_1
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Nijmegen
Gemeentenaam Nijmegen
Grondslag artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;1.0:c:BWBR0003740&artikel=1&g=2018-06-13
Identifier gmb-2019-73037
Jaargang 2019
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2019-03-27
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 73037
Publicerende organisatie Nijmegen
Referentienummer Besluit AB MARN d.d. 21 maart 2019
Startdatum 2019-03-28
Taal nl
Titel GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING MILIEUSAMENWERKING EN AFVALVERWERKING REGIO NIJMEGEN
Uitgever Nijmegen