Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-03-2019 gepubliceerd door Gouda. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2019-70650".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR622664_1
Citeertitel Aanwijsbesluit Wet BAG
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Gouda
Geo informatie (gemeente) Gouda
Grondslag artikel 8 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen;1.0:c:BWBR0023466&artikel=8&g=2018-07-28
Grondslag artikel 160 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=160&g=2019-01-01
Grondslag artikel 168 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=168&g=2019-01-01
Grondslag artikel 171 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=171&g=2019-01-01
Identifier gmb-2019-70650
Jaargang 2019
Onderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2019-03-26
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 70650
Publicerende organisatie Gouda
Referentienummer 2762
Startdatum 2019-03-27
Taal nl
Titel Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent basisregistratie adressen en gebouwen Aanwijsbesluit Wet BAG
Uitgever Gouda