Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-03-2019 gepubliceerd door Bloemendaal. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2019-70113".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Beleidsregels peilbepaling Bloemendaal 2019
Betreft regeling CVDR622642_1
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beleidsregels
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Bloemendaal
Gemeentenaam Bloemendaal
Grondslag artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&g=2019-01-01
Grondslag artikel 2.12, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;1.0:c:BWBR0024779&artikel=2.12&lid=1&g=2018-07-28
Identifier gmb-2019-70113
Jaargang 2019
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2019-03-27
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 70113
Publicerende organisatie Bloemendaal
Referentienummer 2018014954
Startdatum 2019-03-28
Taal nl
Titel Beleidsregels peilbepaling Bloemendaal 2019
Uitgever Bloemendaal