Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-03-2019 gepubliceerd door Boxtel. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2019-68911".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR458274_2
Citeertitel Bouwverordening Boxtel
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Boxtel
Geo informatie (gemeente) Boxtel
Grondslag artikel 8 van de Woningwet;1.0:c:BWBR0005181&artikel=8&g=2018-06-13
Identifier gmb-2019-68911
Jaargang 2019
Onderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2019-03-22
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 68911
Publicerende organisatie Boxtel
Referentienummer Onbekend
Startdatum 2019-03-23
Taal nl
Titel Verordening tot 15e wijziging van de bouwverordening van de gemeente Boxtel
Uitgever Boxtel