Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-03-2019 gepubliceerd door Hoeksche Waard. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2019-66618".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Binnenmaas 2018
Betreft regeling CVDR622525_1
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beleidsregels
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Hoeksche Waard
Gemeentenaam Hoeksche Waard
Grondslag artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&g=2019-01-01
Identifier gmb-2019-66618
Jaargang 2019
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2019-03-21
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 66618
Publicerende organisatie Hoeksche Waard
Startdatum 2019-03-22
Taal nl
Titel Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de voormalige gemeente Binnenmaas houdende regels omtrent toepassing verordening jeugdhulp Beleidsregels bij de toepassing van de Verordening Jeugdhulp gemeente Binnenmaas 2018
Uitgever Hoeksche Waard