Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-03-2019 gepubliceerd door Voorschoten. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2019-66460".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR322529_2
Citeertitel Verordening op de rekenkamercommissie Leidschendam-Voorburg, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar 2014
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Voorschoten
Geo informatie (gemeente) Voorschoten
Grondslag Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&g=2019-01-01
Identifier gmb-2019-66460
Jaargang 2019
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Recht | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2019-03-20
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 66460
Publicerende organisatie Voorschoten
Referentienummer Z/19/028098
Startdatum 2019-03-20
Taal nl
Titel Besluit van de raad der gemeente Voorschoten houdende wijzigingen van de Verordening op de rekenkamercommissie Leidschendam-Voorburg, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar
Uitgever Voorschoten