Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-03-2019 gepubliceerd door Bergen op Zoom. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2019-65051".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR622474_1
Citeertitel Aanwijzingsbesluit Toezichthoudende personen HBW
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Bergen op Zoom
Geo informatie (gemeente) Bergen op Zoom
Grondslag artikel 17, tweede lid, van de Havenbeveiligingswet;1.0:c:BWBR0016991&artikel=17&lid=2&g=2010-10-01
Identifier gmb-2019-65051
Jaargang 2019
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2019-03-21
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 65051
Publicerende organisatie Bergen op Zoom
Referentienummer BW19-00040
Startdatum 2019-03-21
Taal nl
Titel Besluit van algemene strekking van Burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom houdende het Aanwijzingsbesluit Toezichthoudende personen HBW
Uitgever Bergen op Zoom