Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-03-2019 gepubliceerd door Elburg. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2019-63790".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR622445_1
Citeertitel Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Elburg 2019
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Elburg
Externe bijlage Toelichting regeling|exb-2019-14079
Geo informatie (gemeente) Elburg
Grondslag artikel 44 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=44&g=2019-01-01
Grondslag artikel 66 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=66&g=2019-01-01
Grondslag artikel 3.3.2 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers;1.0:c:BWBR0041522&artikel=3.3.2&g=2019-01-01
Grondslag artikel 3.3.3, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers;1.0:c:BWBR0041522&artikel=3.3.3&lid=2&g=2019-01-01
Grondslag artikel 3.3.8 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers;1.0:c:BWBR0041522&artikel=3.3.8&g=2019-01-01
Identifier gmb-2019-63790
Jaargang 2019
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2019-03-18
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 63790
Publicerende organisatie Elburg
Startdatum 2019-03-18
Taal nl
Titel Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Elburg 2019
Uitgever Elburg