Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-03-2019 gepubliceerd door Rozendaal. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2019-61619".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR622366_1
Citeertitel Stimuleringsregeling “Mijn Huis, Mijn Toekomst” gemeente Rozendaal
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Einddatum 2019-12-31
Eindverantwoordelijke Rozendaal
Geo informatie (gemeente) Rozendaal
Grondslag artikel 1.1 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015;1.0:c:BWBR0035733&artikel=1.1&g=2019-01-01
Identifier gmb-2019-61619
Jaargang 2019
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2019-03-15
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 61619
Publicerende organisatie Rozendaal
Startdatum 2019-03-16
Taal nl
Titel Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rozendaal houdende regels omtrent zelfstandig en geschikt wonen Stimuleringsregeling Mijn Huis, Mijn Toekomst gemeente Rozendaal
Uitgever Rozendaal