Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-03-2019 gepubliceerd door Achtkarspelen. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2019-54973".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR622150_1
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening Achtkarspelen 2017
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Achtkarspelen
Geo informatie (gemeente) Achtkarspelen
Grondslag artikel 147 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=147&g=2019-01-01
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2019-01-01
Identifier gmb-2019-54973
Jaargang 2019
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2019-03-07
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 54973
Publicerende organisatie Achtkarspelen
Referentienummer Z2017-01076
Startdatum 2017-07-22
Taal nl
Titel Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Achtkarspelen houdende regels omtrent openbare orde Algemene plaatselijke verordening Achtkarspelen 2017
Uitgever Achtkarspelen