Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-02-2019 gepubliceerd door Zoetermeer. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2019-49933".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR621990_1
Citeertitel Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie gemeente Zoetermeer
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beleidsregels
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Zoetermeer
Geo informatie (gemeente) Zoetermeer
Grondslag artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=231&lid=2&g=2019-01-01
Grondslag artikel 253 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=253&g=2019-01-01
Grondslag artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&g=2019-01-01
Grondslag ;http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zoetermeer/CVDR616821/CVDR616821_1.html
Grondslag ;http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zoetermeer/CVDR616794/CVDR616794_1.html
Grondslag ;http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zoetermeer/CVDR616816/CVDR616816_1.html
Grondslag ;http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zoetermeer/CVDR619347/CVDR619347_1.html
Identifier gmb-2019-49933
Jaargang 2019
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2019-02-28
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 49933
Publicerende organisatie Zoetermeer
Startdatum 2019-03-01
Taal nl
Titel Beleidsregel van de manager Belastingen van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent belastingplichtigen Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie Gemeente Zoetermeer
Uitgever Zoetermeer